Olen Silvia Koski, 37-vuotias perheellinen musiikin maisteri, musiikkipedagogi, kanttori ja kunnallispoliitikko. Olen Sauvon kunnanvaltuuston jäsen ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja. Tämän lisäksi olen jäsenenä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa. Olen myös varajäsen Sauvon kunnanhallituksessa ja toimin Perussuomalaisten Sauvon valtuustoryhmän puheenjohtajana. Olen toista kautta Sauvo-Karunan kirkkovaltuustossa. Työskentelen Turun Mikaelinseurakunnassa kanttorin virassa.

Olen määrätietoinen, yhteistyökykyinen, vastuuntuntoinen, rehellinen ja lähimmäisistä huolta kantava. Äänestäjäni saa minusta tunnollisen, aikaansaavan ja idearikkaan valtuutetun, joka haluaa kuunnella kuntalaisia ja ottaa heidän huolensa tosissaan.

Pyrin keventämään lähimmäisen taakkaa ja siksi olen valmis tekemään töitä sen eteen, että jokainen suomalainen saisi elää turvallisessa maassa, jossa jokaiselle on työtä, peruspalvelut toimivat, laatu on korkealuokkaista ja jokainen saa oikeudenmukaista ja inhimillistä kohtelua. Haluan pitää kristillisiä arvoja esillä yhteiskunnassamme.

Lapset, nuoret, työikäiset, vanhukset – jokaisen hyvinvointi on tärkeä.

Olin ehdolla eduskuntavaaleissa 2015 seuraavilla pääteemoilla:

TYÖ

* Yrittäjyyttä vahvistettava sekä järkeistettävä siihen vaikuttavaa verotusta ja sääntelyä. Verotuksen täytyy olla ennustettavaa, jotta yrittäjät voivat tehdä investointeja. Työntekijän sivukuluja täytyy madaltaa. Yrittämiseen kohdistuvien asetusten, lakien ja verotuksen täytyy olla yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Arvonlisäveron alarajahuojennuksen nosto 50 000 euroon helpottaisi pienten yritysten toimintaa.

* Työnteon tulee olla kannattavaa joka tilanteessa. Määräaikaisen työn vastaanottamisen täytyy olla parempi vaihtoehto kuin työttömyystuella eläminen.

* Teollisuutta halvaannuttavat ”viherverot” on laskettava EU:n minimitasolle. Teollisuudelle ei saa lisätä mitään kilpailukykyvyn kannalta haitallisia lisäkustannuksia.

* Työperäinen maahanmuutto pitää perustua todelliseen tarpeeseen, eikä kuvitelmiin työstä, jota ei oikeasti ole.

 TURVALLISUUS

* Poliisien resursseja on lisättävä ja kohdennettava käytännön työhön eikä hallinnon paisuttamiseen.

* Tiukempi maahanmuuttopolitiikka. Rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava välittömästi.

* Ääriliikkeiden uhka on otettava vakavasti.

* Itsenäistä puolustusta on vahvistettava. Jalkaväkimiinat takaisin.

LAPSET JA NUORET

* Lasten ja nuorten henkinen ja fyysinen suojelu.

* Syrjäytymisen ehkäisy.

* Isien aseman vahvistaminen. Isät ovat heikommassa asemassa avioerotilanteissa ja se aiheuttaa henkistä kärsimystä niin isille kuin lapsillekin. Lapsella on oikeus luoda hyvät suhteet molempiin vanhempiinsa. Vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta on henkistä pahoinpitelyä ja se tulee sanktioida.

* Koulukiusaamiseen nollatoleranssi.

* Koulutuksesta ei saa leikata. Lapset ja nuoret tarvitsevat laadukkaan koulutuksen, jotta he voivat rakentaa ja kehittää ylivelkaantunutta maatamme uusille raiteille.

KULTTUURI

* Tasokas ja monimuotoinen kulttuuriosaaminen kehittää yhteiskuntaa.

* Kulttuuripalvelut kuuluvat kaikille.

* Kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tunnustettava ja otettava huomioon myös päätöksenteon eri tasoilla.

JÄTEVESIASETUS

* Haja-asutusalueiden jätevesiasetus on kumottava.

VANHUSTEN ASIAT

* Palveluasumismuotojen vaihtoehtoja tulee lisätä. Täytyy tunnistaa raja, milloin kotihoito ei enää ole voinnin takia hyvä vaihtoehto. Kotihoitoa jatkettaessa tulee henkilöstöä lisätä, jotta kotikäynneillä jäisi aikaa myös pysähtyä keskustelemaan vanhuksen kanssa.

* Vanhusten fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen terveys tulee turvata ympärivuorokautisesti.

* Terveys- ja hyvinvointiteknologiaa tulee kehittää ja tukea niiden hankkimista.

* Vanhusten yksinäisyyteen auttaa myös kolmannen sektorin toimintaan satsaaminen.

* Omaishoitajien asemaa täytyy parantaa.

 

 

Työtä ei olla ennenkään pelätty!
Olen valmis tarttumaan toimeen täydellä sydämellä ja innolla sinun parhaaksesi.

Valmis tarttumaan toimeen

yhteystiedot:

silvia.koski@gmail.com

045-1134311